Kvong Forsamlingshus, Kvong Kirkebakke 7                              Kvong, 6800 Varde, tlf. 75 25 41 05                                                                                         Kvong Forsamlingshus er en selvstændig forening, hvor alle kan være medlem og bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling. Huset er velegnet til fester, møder og andre arrangementer. Huset har to lokaler som kan benyttes sammen eller uafhængigt af hinanden. I den store sal er der plads til 150 personer, og i den lille sal 50 personer. Kvong Forsamlingshus drives som et NØGLE HUS, hvor booking, udfærdigelse af lejekontrakt samt udlevering af nøgle sker ved at henvende sig til: Lene F Adolphsen mobil nr. 26297210 Jørn Adolphsen, mobil. nr. 29679157 - Mail. joern.adolphsen@gmail.com  Formand:    Thomas Krog Nielsen, mobil nr. 61764252  tknkvong@gmail.com Kasserer:   Eva Rask, mobil nr. 25136550   evarask@gmail.com Sekretær:   Tove Stokbæk Jepsen, mobil nr. 20660385   brinksvej10@bbsyd.dk Medlem:     Brian T. Nielsen, mobil nr. 22853473   thelmark@hotmail.dk Medlem:     Bjarne Karlsen, mobil nr. 52376060   karlsenjytte@bbsyd.dk Leje af hele huset kr.3.000,- incl. rengøring +  kr. 1.000,- hvis man ønsker huset dagen før, depositum kr.1.500,- betales ved bestillig/booking af huset. Leje af kun lille sal kr. 1.000,- incl. rengøring , depositum kr. 500,- (kælder + rygestue + stor sal vil være aflåst). Foreningsmøder / generalforsamlinger kr. 800,- Begravelsessammenkomster kr. 1.000,- Ungdomsfester kr. 3.500,- incl. rengøring depositum kr. 1.500,- Forsamlingshuset har en stor flot industrikøkken, med alt hvad der hører til. Man har mulighed for at bruge husets kogekone Jette Steiner Jensen, mobil nr. 30592575, som gerne står for ALT  vedr. festen, ring og få en snak med Jette. Forsamlingshuset er handicapvanligt, bl.a. med et nyindrettet handicaptoilet.